top of page

Nascholingen

09-06

Verdieping met de Emotieve Therapie VO 

Iedere cliënt en ieder proces is anders en kun je als pas afgestudeerd emotief therapeut casussen tegen komen die nieuwe vragen zullen oproepen. Daarom bieden wij de mogelijkheid, om tegen een sterk gereduceerd tarief, de opleiding (verkort) nogmaals te doen tegen sterk gereduceerd tarief. Therapeuten merken dat herhaling van de lesstof een enorme verdieping geeft, juist als ze beginnen met hun praktijk. 

Verbreding in Emotieve Therapie door specifieke modules

Wij bieden losse modules op specifieke werkgebieden voor afgestudeerde therapeuten die zich breder willen ontwikkelen en bijvoorbeeld willen gaan werken met kinderen of met cliënten met ernstige psychopathologie in samenwerking met een psychiater, psycholoog of verpleegkundig specialist.

Na het volgen van deze modules kun je met nagenoeg alle problematiek werken die cliënten inbrengen in de therapie. 

Daarnaast bieden wij een module aan die therapeuten helpt om te voldoen aan ingewikkelde eisen die door de wet worden gesteld. Hoe voldoe je aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming, hoe ga je om met een klacht en wat moet je doen bij het vermoeden of zeker weten van kindermishandeling. Weet je dan wat wel en niet mag in het kader van het beroepsgeheim.

Wanneer alle modules met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de therapeut het diploma integraal emotief therapeut. De modules worden iedere drie jaar allemaal aangeboden. Aan de linkerkant van deze pagina zie je de aangeboden modules.

Enkele uitspraken van deelnemers


Systematische methode – prima opleiding –  duidelijke meerwaarde – beslissend in mijn carrière – bevrijdend – holistische benadering – inspirerend – 'voelt' letterlijk de verbanden – wat een resultaat! – goed nieuws voor de mens als eenheid van geest, lichaam en ziel!

Erg gedegen en beslissend in mijn carrière omdat Emotieve Therapie zo doeltreffend werkt. Dynamisch. Er komt meer theorie bij kijken dan je zou denken. Fijne groep, goede sfeer.

Lieke van der Laan

bottom of page