top of page

Integrale Psychiatrie

Emotieve Therapie en integrale zorg

Waar complementaire en reguliere zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect. 

 

Problematiek kan ervoor zorgen dat een cliënt behandeld wordt door een psychiater, psycholoog of verpleegkundig specialist. Dit kan plaatsvinden binnen of buiten een instelling voor psychiatrische zorg. De belangrijkste behandelingen binnen de psychiatrie betreffen medicatie en cognitieve gedragstherapie. Het kan zijn dat je daarnaast behoefte hebt aan extra ondersteuning.

Vangnet

Door een vangnet van zorg te creëren rondom de cliënt kan de cliënt het beste van twee werelden krijgen: de reguliere en de complementaire zorg.

De SET ondersteunt integrale samenwerking met behandelaars binnen de GGZ, door middel van het opleiden van integraal emotief therapeuten. Toestemming is nodig van de psychiater of psycholoog om met de cliënt te werken. Daarnaast hebben wij als therapeut ook toestemming nodig van de cliënt om te overleggen met de hoofdbehandelaar over zijn of haar proces. De integraal emotief therapeut rapporteert over het procces van de cliënt aan de hoofdbehandelaar. Hiermee krijgt de cliënt de best mogelijke zorg.

Integraal emotief therapeuten werken volgens het protocol van het Centrum voor Integrale Psychiatrie Lentis in Groningen. ​​

​Integraal emotief therapeuten kunnen onder andere goed werken met:

  • aandachts- en gedragsproblematie

  • angst- en paniekproblematiek

  • stemmingsproblematiek

  • dwangmatige problematiek

  • eetproblematiek

  • dissociatieve problematiek

  • persoonlijkheidsproblematiek

  • posttraumatische stress

  • psychotische problematiek mits er geen sprake is van een acute psychose.

09-06
bottom of page