top of page

Wat is Emotieve Therapie

Van herbeleving naar neutralisatie

Emotieve Therapie is ontstaan vanuit de regressietherapie en is erop gebaseerd dat mensen een autonoom zenuwstelsel in hun buik hebben. Binnen deze therapie wordt ervan uitgegaan dat iedere problematiek in het 'nu' benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden. Emotieve Therapie is een kortdurende therapie van 9 consulten, van twee uur per keer, die over het algemeen in procesvorm wordt uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk om probleemgerichte sessies te volgen.

 

Het doel van Emotieve Therapie

 

Het doel van Emotieve Therapie is het begeleiden van cliënten bij het verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hiermee verdwijnen de daarmee verbonden patronen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.

 

Het gevoelscentrum en ladingen

 

In 1998 verscheen een boek van dr. Michael D. Gershon getiteld: 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine'. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand bevindt. Klik hier voor het artikel: "Think twice: How the Gut's 'Second Brain' Influences Mood and Well-being" (Scientific American). Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit autonoom zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als een gevoelscentrum.

Emotieve Therapie gebruikt logische en analytische technieken om ladingen, die het gevolg zijn van traumatische ervaringen, te neutraliseren in dit gevoelscentrum in de buik. Hierdoor houden beperkende gedachtes, gedragingen en gevoelens van onmacht op te bestaan. Een lading is een met energie geladen plek in het lichaam die bestaat uit een onmachtig deel en een gedraging. De gedraging is erop gericht om de persoon uit de onmacht te halen en heeft dus een positieve intentie. Zowel de onmacht als de gedraging bestaan uit een mentaal deel (M), een emotie (E) en een lichaamsgevoel (L). Wij noemen dit een MEL-punt. De ladingen zijn verankerd in drie basisemoties: angst, boosheid en verdriet.Tijdens de therapie sporen wij de MEL-punten op in het lichaam en neutraliseren ze in het gevoelscentrum, waarna de onmacht en de daaraan gekoppelde gedraging in het dagelijks leven ophouden te bestaan.

 

Voor wie is Emotieve Therapie geschikt?

 

Emotieve Therapie is geschikt voor cliënten met problemen op onder meer het gebied van emoties, relaties, seksualiteit, werk, stress en psycho-somatische klachten. Over het algemeen wordt de therapie in procesvorm uitgevoerd, er zijn echter ook probleemgerichte sessies mogelijk. 

 

Specifieke toepassingsgebieden zijn:

 

 • Integrale psychiatrie: De Emotieve Therapie heeft aansluiting gevonden binnen de integrale psychiatrie omdat deze therapievorm bijzonder geschikt is gebleken voor cliënten met psychiatrische ziektebeelden. Alleen acute psychose is een contra-indicatie.

 • Het bedrijfsleven: Burn-out en stressgerelateerde problemen komen vaak voor. Deze klachten hebben een negatieve uitwerking op de productiviteit en vaak ook op de werksfeer in het hele bedrijf. Werkgevers zijn daarom vaak bereid om te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van hun werknemers door middel van psychologische hulp of coaching. Naast individuele begeleiding zijn ook andere activiteiten mogelijk voor bedrijven en organisaties. Voor alle activiteiten geldt een zakelijk tarief.

 • Kinderen: Met kinderen worden alleen probleemgerichte sessies gedaan. In één of twee sessies worden de belangrijkste ladingen geneutraliseerd, zodat ze zich weer verder in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Resultaten van de Emotieve Therapie zijn onder meer

 

 • Herstel van de verbinding met zichzelf.

 • Sterke verbetering van relaties op persoonlijk en professioneel gebied.

 • Inzicht in en doorbreken van oude patronen, beperkende overtuigingen en blokkades.

 • Sterke vermindering van gevoelens van stress.

 • Emotionele stabiliteit. 

 • Sterke verbetering van het functioneren op het werk.

 • Sterke verbetering van leerprestaties.

 • Ontplooiing van creativiteit.

 • Toename van energie.

 • Sterke verbetering van lichamelijk en geestelijk welbevinden. 

 • Het ervaren van keuzemogelijkheden en daarmee een versterking van het gevoel van eigen verantwoordelijkheid. 

 • Het kunnen stellen van grenzen.

 • Persoonlijke ontwikkeling.

 • Rust.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

 

Twee studenten van de Saxion Hogeschool Psychologie te Enschede hebben in 2012 een wetenschappelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij cliënten, over een periode van 10 jaar, uit de praktijk van Ronald Duchateau. De geboden therapie werd door deze cliënten beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.

 

Wat is trance?

 

Tijdens de sessies wordt gewerkt met trance.Trance is een natuurlijke staat van het bewustzijn, die we tijdens een sessie versterken om de ladingen in het onderbewustzijn naar boven te halen. Hierdoor zijn de ladingen fysiek te ervaren als MEL-punten zonder dat ze triggeren, waarbij inzicht verkregen kan worden in de oorsprong en functie ervan. Bij trance werken we met een gefocust elliptisch bewustzijn. Dit houdt in dat de focus van het ego van de cliënt begeleid wordt om zich op de ladingen in het onderbewustzijn te kunnen concentreren. Enerzijds weet hij waar hij is en wat zijn doel is, anderzijds richt hij zich op de ervaringen uit zijn onderbewustzijn. Dit heeft als voordeel dat de cliënt zich kan richten op de ervaring en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij hem ligt.

 

Emotieve Sessiestructuur

 

Emotieve Therapie heeft een vaste sessiestructuur die we de Emotieve Sessiestructuur hebben genoemd. De eerste bijeenkomst is een lange probleemgerichte intake. In de sessies daarna behandelen we de basisafweermechanismen tegen ladingen: angst, boosheid en verdriet. Elke sessie bestaat uit het benaderen van MEL-punten die gekoppeld zijn aan het betreffende gevoelsmatig coping- en/of afweermechanisme. De volgorde van de eerste drie sessies is afhankelijk van het persoonlijke proces van de cliënt. De drie daarop volgende sessies (verbinding met de ander, verbinding met jezelf en verbinding met het hier en nu) zijn eveneens met elkaar uitwisselbaar. Ook hier is de volgorde afhankelijk van het proces van de cliënt. De volgorde van de laatste twee sessies staat vast.

 

De Emotieve Procestherapie bestaat dus uit 9 consulten:

 

 • Probleemgerichte intake.

 • Angst-sessie.

 • Boosheid-sessie.

 • Verdriet-sessie.

 • Liefde-sessie (verbinding met de ander).

 • Liefde-sessie (verbinding met jezelf).

 • Blijdschap-sessie (verbinding met het hier en nu).

 • Kernovertuiging-sessie.

 • Afsluitende sessie.
   

(Het ES-structuurmodel. R.J.M. Duchateau 2003)

"De opleiding heeft mij een blauwdruk van de menselijke psyche in handen gegeven." 
Paul van Ewijk
bottom of page