top of page

Dat heb ik weer!


Je leven wordt om kernovertuigingen heen gebouwd. Hier kun je je bewust van zijn, maar merendeels richt je hier niet je aandacht op. Hierdoor worden ze onderdeel van een automatisch systeem en verworden tot gewoonte-gedragingen. Eigenlijk kun je dus aan de oppervlakte van de geest zien waar je kernovertuigingen op gebaseerd zijn.

Word bekend met je eigen ideeën en overtuigingen en bekijk ze zonder er een oordeel over te hebben. Kijk naar de structuren die door jezelf zijn gevormd, de gewoontepatronen waarop je ervaring is gebaseerd. Om de opbouw van je geest te zien, volg je allereerst je gedachten zonder er een oordeel over te vellen. Daarbij zet je deze gedachten niet af tegen je overtuigingen. Overtuigingen maken namelijk dat je ervaringen worden gelabeld en gecategoriseerd, waardoor je de ervaringen zonder verder onderzoek in je geest gaat wegzetten.

Wanneer je bewust naar deze overtuigingen gaat kijken, kun je gewaar worden waar ze op gebaseerd zijn. Ze kunnen waardevolle informatie bevatten die verborgen zijn voor je bewuste geest. Net als de bloembladen die zich rond een knop organiseren, verzamelen zich overtuigingen rond een kernovertuiging.

Een kernovertuiging heeft een intense gevoelsmatige oorsprong. Informatie die niet in verband staat met een kernovertuiging wordt niet opgenomen en niet als waardevol gezien. In feite worden dat dan inactieve gedachten waar geen waarde aan wordt gegeven en ze belanden ergens achteloos in je geest. Wanneer je je in je bewuste geest gaat verdiepen, doe je dat om tot inzichten te komen. Als je bewuste geest sterk georganiseerd is rond een kernovertuiging, dan maakt je dat automatisch blind voor alles wat er geen verband mee houdt. Een kernovertuiging die een subjectieve werkelijkheid vormt, is onzichtbaar voor je bewuste geest. Dit komt omdat er een identificatie plaats vindt met deze werkelijkheid, waardoor je met een bepaalde bril naar de werkelijkheid aan het kijken bent.

Wat betekent dit nu in de praktijk van je alledaagse leven? Laten we dit eens gaan onderzoeken: ‘Ik ben een liefdevolle partner’. Op zich lijkt er niets verkeerd aan deze overtuiging. Wat zijn jouw ideeën over liefdevol zijn in verbinding naar je partner? Kijk dan naar je antwoorden en onderzoek ze. Wanneer liefdevol betekent dat jezelf gaat wegcijferen voor de ander en alles in jouw leven om de ander draait dan kun je het daar moeilijk mee hebben. Je zelfbevestiging komt dan voort uit de goedkeuring van de ander.

Hier kun je al horen dat er iets aan de hand is met liefde voor jezelf. Duik je dan je bewuste geest in dan kun je zien hoe er een negatieve koppeling van liefde bestaat die als een kernovertuiging in je persoonlijkheid ligt verankerd. Eén die zegt dat jij als persoon niet belangrijk of niet waardevol bent.

In je dagelijks leven kun je dan zien hoe je hier ook onbewust relaties op aantrekt. Net zoals overtuigingen zich rond een kernovertuiging organiseren, projecteer je deze overtuigingen ook in je relatiekeuzes. Dat is waarom je steeds in een bepaald soort relatie terecht komt. Dat is namelijk wat liefde voor je is: ‘niet gezien worden’. Waar het dan vooral om gaat is dat je jezelf niet ziet.

Maar hoe los je dit dan op? Met behulp van de emotieve procestherapie kun je deze kernovertuiging stapsgewijs ontmantelen. Zodat je zelf aan het roer staat en de koers bepaalt van jouw leven.

Recente berichten
Uitgelichte berichten
Search By Tags
bottom of page