top of page

Het scheppingsverhaal van Eth, deel 3: Het verhaal van Reps en Ips

Weten jullie het nog? Prinses Eth was geboren bij de Stam van de Reuzenschildpadden. Haar grootvader was één van de wijste koningen die er ooit geweest zijn. Prinses Eth had geleerd dat wijsheid onuitputtelijk is en ging op zoek naar haar eigen wijsheid. Rodu, de Arend die in Wolf kan veranderen helpt haar daarbij. Samen met anderen ontwikkelen ze een hele nieuwe wijsheid die gaat over trauma, pijn, verlies, angst, boosheid en verdriet. Het gaat over hoe je er mag zijn in liefde en hoe sommigen proberen er niet te zijn vanuit liefde. Het gaat over hoe liefde vervormd wordt. Maar de wijsheid gaat er vooral over hoe je de pijn oplost.

De nieuwe kennis groeit maar door. En er zijn steeds meer dieren die hiermee in aanraking komen. Zo ook Bever Ips.

Bever Ips is vanuit zichzelf ook op zoek gegaan naar wijsheid. In zijn zoektocht was hij in contact gekomen met Grizzlybeer Reps en ging voor hem werken. Reps was ook een wijze koning met liefde voor alle wezens die in moeilijkheden waren en pijn hadden. Wezens die niet meer pasten in hun vertrouwde omgeving omdat ze door hun pijn vervormd waren geraakt en niet meer geaccepteerd werden. Reps maakte holen voor hen waarin ze zich konden terugtrekken en waarin hij ze soms opsloot als hij dacht dat ze een gevaar waren voor zichzelf of anderen. Koning Reps zorgde zo goed mogelijk voor deze dieren en gaf ze medicijnen en bescherming.

Bever Ips was onder de indruk van de wijsheid van Reps maar hij was ook kritisch. Hij zag dat de holen maar één in- en uitgang hadden. Als die geblokkeerd werd, bijvoorbeeld door een lawine, dan zaten de dieren er eeuwig in opgesloten. Hij probeerde Reps te vertellen over zijn leven bij de Stam van de Bevers. Bevers zorgen er altijd voor dat hun huizen meerdere in- en uitgangen hebben. Zij kennen het belang van alternatieve routes.

Reps was niet erg geïnteresseerd en daarom bouwde Ips zelf aan een wijsheid die als basis had dat er altijd alternatieven zijn. Alternatieve routes naar genezing, alternatieven voor medicijnen, alternatieven voor zorg en huisvesting. Reps was daarin wat ouderwets. Hij had zijn hele leven altijd maar in een zelfde soort hol gewoond en vond wat Ips deed een beetje onzinnig.

Het toeval wilde dat Rodu Reps heel goed kende. Hij zorgde af en toe voor de dieren die in de holen zaten en gaf ze de medicijnen die Reps voorschreef. Rodu wist dat Reps belangrijk werk deed, maar doordat hij de wijsheid van Eth kende, wist hij ook dat er meer mogelijkheden waren om de dieren te genezen. Dat terugtrekking in holen en het toedienen van medicijnen niet voldoende zijn om de dieren te genezen van hun pijn en dat de dieren beter geholpen konden worden door de wijsheid van Eth.

Rodu leerde ook Ips kennen en Ips nodigde hem uit om de wijsheid van Eth toe te passen bij één van de dieren die in een hol zaten. Ips was onder de indruk van de resultaten en nodigde ook Hager, het Paard uit om Eth’s wijsheid toe te passen bij een ander dier dat in een hol leefde. Ook daar waren de resultaten verbluffend. De dieren konden na de behandeling weer terug naar hun familie en vrienden.

En zo geschiedde dat de wijsheid van Eth in de holen van Reps werd toegepast. En Grote Geest zag dat het goed was.

Lees ook de eerdere delen van het Scheppingsverhaal van Eth:

Recente berichten
Uitgelichte berichten
Search By Tags
bottom of page