De therapeut als tomtom


Als emotief therapeut ben ik niets meer of minder dan een tomtom. Ik functioneer op dezelfde manier. En net als een gewone tomtom kan ik de weg kwijtraken. Hoe komt dat en hoe los ik dat op?

Van A naar B

De cliënt komt in therapie omdat hij van A naar B wil komen. A is de probleemstelling en B is het gewenste resultaat, oftewel de bestemming. De cliënt bepaalt wat de punten A en B zijn, dat is niet mijn taak. De cliënt blijft daarmee de baas over zijn proces.

Door middel van doelstellingen stelt de cliënt mij in als tomtom. Ik bereken de route en we gaan samen op weg. Als therapeut werk ik met alles wat de cliënt inbrengt. Niet meer en niet minder. Als hij aangeeft dat hij van Amsterdam naar Breda wil, is het niet aan mij om te zeggen dat hij dan via Zwolle moet, tenzij de cliënt zelf aangeeft dat hij deze omweg nodig heeft. Onderweg kan de cliënt alsnog afwijken van de route. Net als in de auto hoeft hij het advies van de tomtom niet te volgen. Hij kan andere wegen inslaan en dan kan het gebeuren dat ik de weg kwijt raakt.

De weg kwijt

Ik merk dan dat ik aan het zoeken ben. Normaal gesproken neem ik de problematiek van mijn cliënten niet mee naar huis maar een enkele keer gebeurt dat wel. Dat verbaast me dan. Ik vraag me dan af of ik in de tegenoverdracht zit en teveel aan het zorgen ben voor de cliënt. Ik blijf piekeren over waarom het probleem van de cliënt niet oplost. Als tomtom ben ik de weg kwijt totdat ik op een punt komt dat ik het weer weet of totdat de cliënt een andere route instelt.

Over het algemeen gebeurt dat als de cliënt bewust of onbewust andere wegen inslaat. Als hij (onbewust) aan iets wil werken waarop hij de tomtom niet heeft ingesteld. Hij is bijvoorbeeld vergeten in te stellen dat hij via een bepaalde plaats naar zijn doel toe wil. Het kan ook zijn dat een bepaalde thematiek de hoofdrol speelt. Dan wil hij eerst van A naar B en daarna nog naar C. Dat is allemaal oké. Punt is dat dit soms onbewust speelt en dat daarom de tomtom niet altijd goed wordt ingesteld.

Vastgelopen