top of page

Het scheppingsverhaal van Eth, deel 2: Eth's evolutie


Prinses Eth, de toekomstige koningin van de Stam van de Reuzenschildpadden, stond stevig met haar poten in de klei. Ze was gegroeid op geestelijk, lichamelijk en emotioneel gebied en er was niet veel meer wat haar nog omver zou kunnen werpen. Jaren geleden was ze uit haar evenwicht geraakt en op haar rug terecht gekomen. Ze was toen op het nippertje gered door prins Mili, de grote Beer die de beschermer is geworden van de wijsheid van Eth.

Deze wijsheid gaat over trauma, pijn, verlies, angst, boosheid en verdriet. Het gaat over hoe je er mag zijn in liefde en hoe sommigen proberen er niet te zijn vanuit liefde. Het gaat over hoe liefde vervormd wordt. Maar de wijsheid gaat er vooral over hoe je de pijn oplost.

De kennis groeit, ontwikkelt en verandert. De wijsheid van Eth leeft!

Rodu, als Arend/Wolf, heeft een ritme gevonden om de wijsheid te verspreiden en over te brengen. Ook hij is gegroeid en hij heeft geleerd hoe hij zijn energie moet verdelen, zodat hij zijn werk vol kan houden. Hager, het Paard, helpt hem nog steeds waar ze kan, maar ze heeft ook geleerd af en toe rust te nemen en te grazen in de wei. Ze heeft geleerd stil te staan en te kijken naar groei en ontwikkeling in zichzelf en om zich heen. Ze wordt geduldiger. Pavae, het Hert, had haar dat geleerd.

Waar is Pavae eigenlijk? Zijn kracht is liefde en geduld en met deze kwaliteiten hield hij Rodu en Hager in balans. Pavae is weg! Wat is er gebeurd?

Niets ernstigs, integendeel! Pavae - hoe kan het ook anders - is verliefd geworden. De gelukkige die zijn hart heeft veroverd is Yvpi, de Arend. Samen hebben ze een gezin gesticht met 5 jongen. Wat een rijkdom!

Maar hoe kun je de kennis overdragen als je 5 kleine monden moet voeden, daar is simpelweg geen tijd voor. Bovendien was Pavae moe en heeft hij geleerd dat hij zichzelf niet meer moet wegcijferen, dat hij zelf aan de beurt is en hij kiest voor zichzelf en zijn gezin.

Maar hoe was dat voor Eth, vroeger waren andere prinsen en prinsessen weg gegaan, daar had ze veel pijn en verdriet van gehad en daardoor was ze zelfs op haar rug terecht gekomen. Maar nee, Eth bleef stevig overeind. Het trauma is verwerkt. Ze kijkt met liefde naar Pavae en Yvpi die een nieuw leven opbouwen.

Dat neemt niet weg dat Pavae een van de drie belangrijkste vertellers was geworden van de wijsheid van Eth. Rodu, Hager en hij waren een drie-eenheid geworden. Pavae was niet iemand die gemakkelijk vervangen kon worden.

Eth had aan Rodu geleerd dat hij moest zoeken naar dieren om mee samen te werken. Dat er heel veel dieren waren die de wijsheid zouden kunnen overdragen, maar dat er drie moesten zijn die de belangrijkste ontwikkelaars, beschermers en leermeesters waren, zodat de kennis niet zou versplinteren. Deze drie vertellers moesten voldoen aan specifieke kwaliteiten: Er moest er één zijn die het overzicht had. Rodu had deze kwaliteit als Arend. Een ander moest heel hard kunnen rennen en veel energie hebben, zodat de wijsheid ook daadwerkelijk de wereld in kon komen. Dit was Hager, het Paard. De derde moest zorgen voor een liefdevolle basis en dat de twee anderen niet té snel gingen en moest fungeren als een soort anker. Een vertragende factor. Dit was Pavae maar hij was weg gegaan. Zouden Rodu en Hager nu niet losslaan?

Op dat moment kwam prins Mili weer eens uit zijn winterslaap. Hij kwam Rodu en Hager tegen maar zag Pavae nergens. “Rodu, wat zie ik nou? Is Pavae weg? Wat is er gebeurd?”

Rodu vertelde hem alles en zei dat hij ook heel blij was voor Pavae en Yvpi.

“Jullie missen dus een verteller,” zei Mili. “Wat vinden jullie ervan als ik jullie kom helpen?”

“Jij?!” Riep Rodu verbaasd uit. “Ik dacht dat jij op zoek was naar honing!”

“Dat ben ik ook,” zei Mili. “Maar je hebt honing om het lichaam te voeden en je hebt honing om de geest te voeden en ik heb al eerder tegen Eth gezegd dat deze wijsheid de zoetste honing is en een koningin waardig. Pas als je beide soorten honing hebt, kun je gelukkig zijn. Lichaam, geest en emoties zijn dan in balans.”

Rodu dacht na. Daar zat wat in. Had Mili de kwaliteiten die nodig waren om Pavae te vervangen? Op de een of andere manier is Mili er altijd als je hem nodig hebt. Dat is liefde! Bovendien was hij al de grote beschermer van de wijsheid én had hij de vertragende factor: zijn winterslaap, waardoor de kennis letterlijk in de aarde verankerd bleef. Ja! Het klopt. Mili was de juiste verteller om de drie-eenheid weer compleet te maken.

En zo geschiedde. En Grote Geest zag dat het goed was.

Lees ook het eerste deel van het Scheppingsverhaal van Eth.

Recente berichten
Uitgelichte berichten
Search By Tags
bottom of page